นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Slot Planet 777

ทั่วไป

ที่ Slot Planet 777 เราดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง ดังนั้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเรา) เพื่ออธิบายวิธีที่เรารวบรวม ใช้ แบ่งปัน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถใช้โดยลำพังหรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อระบุหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได้) ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลอภิพันธุ์ (metadata) และเนื้อหาของผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน ข้อมูลการประเมิน หรือข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลใด ๆ ที่รวมกับข้อมูลส่วนบุคคล จะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้หรือเข้าถึงบริการต่าง ๆ หมายถึง คุณยินยอมและยอมรับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลที่อธิบายไว้ในและข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”)

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เมื่อคุณใช้บริการของเรา นั่นหมายถึงคุณอนุญาตและยินยอมให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสองประเภท นั่นคือ (1) ข้อมูลที่คุณส่งผ่านบริการ และ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการที่เรารวบรวมขณะที่คุณ ปฏิสัมพันธ์กับบริการ

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ เราจะรวบรวมประเภทของเบราว์เซอร์และที่อยู่ IP ของคุณ (ซึ่งเป็นที่อยู่เฉพาะที่ระบุคอมพิวเตอร์ของคุณบนอินเทอร์เน็ต) เมื่อคุณใช้แอปมือถือของเรา เราจะรวบรวมประเภทอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ และที่อยู่ IP ของคุณ นอกจากนี้ เราจัดเก็บข้อมูลบางอย่างจากเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ “คุกกี้” คุกกี้คือ ชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เราใช้คุกกี้ ID เซสชั่นเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ มีขั้นตอนง่าย ๆ ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ที่อนุญาตให้คุณปฏิเสธหรือยอมรับคุณลักษณะคุกกี้เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า คุกกี้อาจจำเป็นสำหรับการให้บริการบางอย่างที่มีอยู่บนเว็บไซต์แก่คุณ (เช่น การส่งมอบข้อมูลที่กำหนดเอง)

ในขั้นตอนการลงทะเบียน คุณอาจให้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณกับเรา และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจได้รับการร้องขอในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ใช้มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการและมาตรการทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของข้อมูลของคุณ การเข้าถึงรหัสต่าง ๆ และผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แบบ ดังนั้น แม้เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

การยอมรับเอกสารนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้